Strona główna - Mój Prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

logotypy

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”
ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Jednocześnie informujemy o trwających przygotowaniach do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

O ostatecznych warunkach uzyskania dofinansowania w ramach naboru wniosków w programie Mój Prąd poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

UWAGA!
Zamknięcie naboru MP4 dotyczy tylko nowych Wniosków. Środki budżetowe na wypłatę zwiększonego dofinansowania zostały zabezpieczone.


INFORMACJA!
W dniu 15.02.2023 r. rozpoczynamy przeliczanie wniosków w celu wypłaty zwiększonego dofinansowania.

Przeliczanie wniosków odbywać się będzie chronologicznie zaczynając od pierwszej zatwierdzonej listy z wnioskami.

Do każdego Wnioskodawcy i Pełnomocnika (jeżeli dotyczy) wysłane zostanie mailowe zawiadomienie o przysługującej mu wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu będzie dokładna instrukcja dalszego postępowania w celu złożenia ZGODY na wypłatę zwiększonego dofinansowania.

W przypadku błędnego złożenia ZGODY konieczne będzie złożenie zgody po raz kolejny.

WAŻNE: jeżeli wniosek składany był przez Pełnomocnika a Wnioskodawca nie ma już kontaktu z tą osobą, można złożyć ZGODĘ samodzielnie podając prawidłowe dane dotyczące wniosku dane te będą wpisane w zawiadomieniu mailowym o przyznaniu zwiększonego dofinansowania.

pdfInstrukcja składania zgody do wniosków w GWD.pdf2.13 MBWAŻNE!
Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r.
został przedłużony do 31.03.2023 r.

 

Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

 

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami:

  1. Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4+). OBOWIĄZUJE OD DNIA 15.12.2022 R.
    pdfProgram Priorytetowy MP4+.pdf1.01 MB
  2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4+). OBOWIĄZUJE OD DNIA 15.12.2022 R.
    pdfRegulamin naboru wniosków MP4+.pdf1.28 MB
  3. Wzorami dokumentów, które stanowić będą załączniki do wniosku opublikowane zostały w zakładce „Złóż wniosek”.

 

Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

 

 

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem?

Sprawdź status wniosku wyszukiwarce poniżej lub dla MP3 i MP4 wejdź na swoje konto w GWD.

 

Ważny komunikat – dotyczy wniosków złożonych w zakończonym III naborze wniosków (MP3)
(od 01.07.2021 do 06.10.2021).

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" w MP3 odbywa się na bieżąco.

Na podstawie § 3 ust. 5 „Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1). Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023” (https://mojprad.gov.pl/images/regulamin-naboru-wnioskow_pp_mp3_18.08.2021.pdf). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku w NFOŚiGW. W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 350 dni pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD.
NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

 

STAN NA DZIEŃ 2023-03-28

Dotacje z programu
Mój Prąd

11312 72548 15930 84788 19216 117356 47006 270639 25726 148419 44848 264577 12747 74444 13006 76248 26601 167656 47371 272136 25265 151274 8970 50649 44586 258648 9954 61223 35496 176941 24257 132236

Liczba przyznanych dofinansowań
do projektów instalacji PV

Łączna moc instalacji w kW

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 15.04.2022 r. do 31.03.2023 r.
Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Złóż wniosek on-line

 

Zostało wypłaconych już

412 340

dofinansowań do projektów instalacji PV

Na kwotę dofinansowania

1 740 383 925

złotych

Dzięki programowi zredukowaliśmy już emisję CO2 o

1 904 704 272

kg/rok

W tym sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19 (POIiŚ 2014-2020 Działanie 11.1 Program Mój Prąd)

Zostało wypłaconych już

159 684

dofinansowań do projektów instalacji PV

Na kwotę dofinansowania

479 034 049

złotych

Dzięki programowi zredukowaliśmy już emisję CO2 o

742 368 272

kg/rok

Chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o programie?

Przejdź do zakładki

O programie