Strona główna - Mój Prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

logotypy

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.

 

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem ?

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej SPRAWDŹ JEGO STATUS i zapraszamy do kontaktu e-mail.

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco.

Ze względu na dużą liczbę wniosków złożonych w II naborze procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 6 - 7 miesięcy. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Na podstawie § 3 ust. 5 „Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że z uwagi na wpływ w dniach 01.07.2021 r. -  15.07.2021 r.  53 504 wniosków (w całym naborze 178 006 wniosków o dofinansowanie), obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku  wynosi  210  dni  liczonych  od  dnia  prawidłowego złożenia wniosku w aplikacji GWD.
W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia maksymalny termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 270 dni pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w wymaganym terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD. 

 

Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE!

Złożyłeś już wniosek?

Wpisz swój adres e-mail lub unikalny numer punktu poboru energii (PPE).

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na złożone ponad 260 000 wniosków w I i II naborze Programu „Mój Prąd”, procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 6-7 miesięcy, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego uzupełnienia (o czym zostaniecie Państwo poinformowani) procedowanie może się wydłużyć.
Prosimy o cierpliwość.
Status wniosku złożonego przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (od 1.07.2021 r.) sprawdź na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne!
Instalacja nie może być przyłączona
przed 01.02.2020 r. (nowe zasady od 2021 r.)

2.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

3.

 

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu

Złóż wniosek online

4.

 

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.
Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.

Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

5.

 

Wypłata dotacji do 3000 zł.
(nowe zasady od 2021 r.)

6.

 

Potrzebujesz porady?

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Dowiedz się więcej

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

 

Dowiedz się więcej

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 3000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

 

Dowiedz się więcej

STAN NA DZIEŃ 2021-12-03

Dotacje z programu
Mój Prąd

6804 43185 8871 46752 10813 65463 25849 147211 13446 76879 27723 161095 6798 39736 6665 39230 15239 94506 27290 155667 14065 84475 4966 27522 25465 145464 5652 35152 20527 101430 11540 62370

Liczba przyznanych dofinansowań
do projektów instalacji PV

Łączna moc instalacji w kW

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Złóż wniosek on-line

 

Zostało wypłaconych już

231 767

dofinansowań do projektów instalacji PV

W budżecie projektu zostało do alokacji

121 972 710

złotych

Dzięki programowi zredukowaliśmy już emisję CO2 o

1 061 811 200

kg/rok

Chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o programie?

Przejdź do zakładki

O programie