Strona główna - Mój Prąd

Program dofinansowania
mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

Uwaga!

Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 120 dni. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku.


Informujemy, że kolejny piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5) został uruchomiony w dniu 22.04.2023 r.

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Budżet programu 1 355 000 tys. zł w tym

a) do 855 000 tys. zł. – ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.1 Program Mój Prąd);
(nabory trzeci - MP3 i czwarty - MP4)

b) do 100 000 tys. zł - ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
(nabór piąty - MP5)

c) do 400 000 tys. zł - ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”, a następnie refundacja ze środków FEnIKS 2021-2027, Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE i/lub PO IiŚ 2014-2020.
1


Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

   3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł


SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „ZŁÓŻ WNIOSEK”

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami:
1. Programem Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5). OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.04.2023 r.
pdfProgram Priorytetowy MP5.pdf301.01 KB  
    pdfZałącznik nr 1 - I grupa wnioskodawców MP5.pdf257.8 KB
    pdfZałącznik nr 2 - II grupa wnioskodawców MP5.pdf260.46 KB
    pdfZałącznik nr 3 - III grupa wnioskodawców MP5.pdf244.92 KB

2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5). OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.04.2023 r.
pdfRegulamin naboru wniosków MP5.pdf425.96 KB


Nabór czwarty MP4 (trwający od dnia 16.04.2022 r. do 17.03.2023 r.)

Informujemy, że w dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”  ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. Zamknięcie naboru MP4 dotyczy tylko nowych Wniosków. Środki budżetowe na wypłatę zwiększonego dofinansowania zostały zabezpieczone.

Cały czas trwa przeliczanie wniosków celu wypłaty zwiększonego dofinansowania.

Do każdego Wnioskodawcy i Pełnomocnika (jeżeli dotyczy) wysłane zostanie mailowe zawiadomienie o przysługującej mu wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu będzie dokładna instrukcja dalszego postępowania w celu złożenia ZGODY na wypłatę zwiększonego dofinansowania.

W przypadku błędnego złożenia ZGODY konieczne będzie złożenie zgody po raz kolejny.

WAŻNE: jeżeli wniosek składany był przez Pełnomocnika a Wnioskodawca nie ma już kontaktu z tą osobą, można złożyć ZGODĘ samodzielnie podając prawidłowe dane dotyczące wniosku dane te będą wpisane w zawiadomieniu mailowym o przyznaniu zwiększonego dofinansowania.
pdfInstrukcja składania zgody do wniosków w GWD.pdf2.13 MB


 

Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

 

Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

 

 

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem? (dotyczy MP1, MP2 oraz MP3)

Sprawdź status wniosku wyszukiwarce poniżej lub dla MP3 i MP4 wejdź na swoje konto w GWD.

 

 

STAN NA DZIEŃ 2023-09-24

Dotacje z programu
Mój Prąd

11321 72595 15949 84898 19239 117504 47086 271112 25763 148644 44918 265018 12761 74547 13027 76390 26645 167926 47439 272542 25305 151515 8981 50723 44642 258982 9969 61324 35544 177206 24295 132457

Liczba przyznanych dofinansowań
do projektów instalacji PV

Łączna moc instalacji w kW

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 15.04.2022 r. do 31.03.2023 r.
Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Złóż wniosek on-line

 

Zostało wypłaconych już

412 933

dofinansowań do projektów instalacji PV

Na kwotę dofinansowania

1 742 204 374

złotych

Dzięki programowi zredukowaliśmy już emisję CO2 o

1 907 585 840

kg/rok

W tym sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19 (POIiŚ 2014-2020 Działanie 11.1 Program Mój Prąd)

Zostało wypłaconych już

160 256

dofinansowań do projektów instalacji PV

Na kwotę dofinansowania

480 749 498

złotych

Dzięki programowi zredukowaliśmy już emisję CO2 o

745 153 040

kg/rok

Chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o programie?

Przejdź do zakładki

O programie