Strona główna - Mój Prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.

Regulamin PP Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu Programu przed terminem zakończenia naboru wniosków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Platforma GWD zostanie zamknięta i nie będzie możliwości złożenia nowych wniosków.

 

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem ?

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej SPRAWDŹ JEGO STATUS i zapraszamy do kontaktu e-mail.

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco.

Ze względu na dużą liczbę wniosków złożonych w II naborze procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 6 - 7 miesięcy. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Uwaga !

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE !

Złożyłeś już wniosek?

Wpisz swój adres e-mail lub unikalny numer punktu poboru energii (PPE).

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na złożone ponad 260 000 wniosków w I i II naborze Programu „Mój Prąd”, procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 6-7 miesięcy, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego uzupełnienia (o czym zostaniecie Państwo poinformowani) procedowanie może się wydłużyć.
Prosimy o cierpliwość.
Status wniosku złożonego przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (od 1.07.2021 r.) sprawdź na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne!
Instalacja nie może być przyłączona
przed 01.02.2020 r. (nowe zasady od 2021 r.)

2.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

3.

 

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu

Złóż wniosek online

4.

 

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.
Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.

Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

5.

 

Wypłata dotacji do 3000 zł.
(nowe zasady od 2021 r.)

6.

 

Potrzebujesz porady?

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Dowiedz się więcej

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

 

Dowiedz się więcej

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 3000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

 

Dowiedz się więcej

STAN NA DZIEŃ 2021-10-25

Dotacje z programu
Mój Prąd

6801 43162 8865 46723 10814 65467 25840 147157 13444 76871 27723 161095 6798 39736 6662 39216 15239 94502 27283 155622 14060 84450 4964 27507 25464 145459 5654 35165 20523 101411 11535 62339

Liczba przyznanych dofinansowań
do projektów instalacji PV

Łączna moc instalacji w kW

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Złóż wniosek on-line

 

Zostało wypłaconych już

231 722

dofinansowań do projektów instalacji PV

W budżecie projektu zostało do alokacji

2 197 710

złotych

Dzięki programowi zredukowaliśmy już emisję CO2 o

1 061 601 600

kg/rok

Chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o programie?

Przejdź do zakładki

O programie