Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
II nabór wniosków
od 13 stycznia 2020 roku
do 18 grudnia 2020 roku

lub do wyczerpania alokacji środków

Złożyłeś już wniosek?

Sprawdź jego status

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne!
Instalacja nie może być przyłączona
przed 23.07.2019 r.

2.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

3.

Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.

4.

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.

Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

5.

Wypłata dotacji do 5000 zł.

6.

Potrzebujesz porady?

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl
oraz pod numerem telefonu 22 45 95 990 w dni robocze 8.00-15.00, wybierając:
nr wewnętrzny 1 - jeśli chcesz uzyskać informację o programie (np. jak złożyć wniosek)
nr wewnętrzny 2 - jeśli chcesz uzyskać informację o statusie złożonego wniosku

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
    (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Stan na dzień 2020-01-12

Dotacje z programu
Mój Prąd

Liczba przyznanych dotacji

Łączna moc instalacji w kW

Nie czekaj!

II nabór wniosków trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Zostało zatwierdzonych już

21256

wniosków

W budżecie projektu
zostało do alokacji

868066450

złotych

Dzięki programowi
zredukowaliśmy już emisję CO2 o

122200000

kg/rok

Zostało zatwierdzonych już
W budżecie projektu
zostało do alokacji
Dzięki programowi
zredukowaliśmy już emisję CO2 o
21256
868066450
122200000
wniosków
złotych
kg/rok