Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Szczegóły naboru znajdziesz w zakładce "O Programie"

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem ?

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej SPRAWDŹ JEGO STATUS i zapraszamy do kontaktu e-mail.

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco.

Ze względu na dużą liczbę wniosków złożonych w II naborze procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 6 - 7 miesięcy. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.Uwaga !

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE !

Złożyłeś już wniosek?

Sprawdź jego status

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne!
Instalacja nie może być przyłączona
przed 01.02.2020 r. (nowe zasady od 2021 r.)

2.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

3.

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu

4.

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.

Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

5.

Wypłata dotacji do 3000 zł.
(nowe zasady od 2021 r.)

6.

Potrzebujesz porady?

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
    (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się
średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Stan na dzień 2021-07-29

Dotacje z programu
Mój Prąd

Liczba przyznanych dofinansowań do
projektów instalacji PV

Łączna moc instalacji w kW

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu

Zostało wypłaconych już

226659

dofinansowań do projektów instalacji PV

W budżecie projektu
zostało do alokacji

23484936,0

złotych

Dzięki programowi
zredukowaliśmy już emisję CO2 o

1038141600,0

kg/rok

Zostało wypłaconych już
W budżecie projektu
zostało do alokacji
Dzięki programowi
zredukowaliśmy już emisję CO2 o
226659
23484936,0
1038141600,0
dofinansowań do projektów instalacji PV
złotych
kg/rok