Złóż wniosek - Mój Prąd

Jak uzyskać dofinansowanie?

 pdfPrzejdź do Instrukcji złożenia wniosku1.71 MB

Przejdź do GWD aby złożyć wniosek

 

Nabór wniosków od 1.07.2021 r.

dla Programu Priorytetowego Mój Prąd

Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023

 

Złóż wniosek online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD

Załóż konto w GWD

Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

 

Od czego zacząć?

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

  • Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano - według wzoru
  • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - według wzoru

Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury zeskanuj do jednego pliku lub skompresuj do jednego pliku (np. zip).

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

 

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularza wniosku zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.

Instrukcje GWD

Gotowe!

 

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformujemy drogą elektroniczną. Na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie otrzymasz wezwanie o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie. W przesłanej informacji znajdziesz szczegółowy opis zmian, które powinieneś dokonać. Wówczas wniosek będzie odblokowany w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie do dokonania uzupełnienia. Aktualizuj tylko informacje, o które zostałeś poproszony.