Złóż wniosek - Mój Prąd

Jak uzyskać dofinansowanie?

Nabór wniosków od 15.04.2022r.

dla Programu Priorytetowego Mój Prąd

Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4)

 

WAŻNE: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

 

Od czego zacząć?

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów:

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej

  LUB

 • Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, dokument według wzoru poniżej podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej lub inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń zgodnie z następującymi przypadkami:

  1. Mikroinstalacja została przyłączona do sieci do dnia 31.03.2022 (włącznie) – załącznik obowiązkowy a jako dokument uzupełniający Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń lub Wykaz zmian w umowie kompleksowej;
  2. Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia do dnia 31.03.2022 (włącznie) ale przyłączona do sieci już po dniu 01.04.2022 (włącznie) – załącznik obowiązkowy a jako dokument uzupełniający „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”;
  3. Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia w dniach od 01.04.2022 (włącznie) do 30.06.2022 (włącznie) – zamiast dokumentu wg wzoru można dołączyć „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”.

   WAŻNE: Jeżeli na zaświadczeniu OSD potwierdzającym przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci będzie adnotacja dotycząca wskazania daty rozpoczęcia rozliczania w systemie net - billing dodatkowy dokument nie jest wymagany;

  4. Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia od dnia 01.07.2022 (włącznie) – załącznik nie jest wymagany ani dodatkowe dokumenty potwierdzające rozliczanie się w systemie net-billing.

  Wzór dokumentu:
  pdf
  Zaświadczenie Net-billing PP Mój Prąd MP4429.76 KB

 • Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane);

 • Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego):
  Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być:
  • potwierdzenie dokonania przelewu;
  • dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową;
  • oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności  w pełnej wysokości przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę);
  • oświadczenie Grantobiorcy (Wnioskodawcy) o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości. Wzór dokumentu:
   pdfOświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności.pdf243.11 KB

 • Zaświadczenie OSD - zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Wzór dokumentu:
  pdfWzór zaświadczenia OSD.pdf325.49 KB

  WAŻNE:
  zaświadczenia nie można zastąpić żadnym innym dokumentem np. warunki techniczne przyłączenia, zlecenie OT, aneks do umowy kompleksowej itd.

 • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie. Wzór dokumentu:
  pdfPełnomocnictwo do złożenia wniosku.pdf560.56 KB

 • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS). Wzór dokumentu:
  pdfProtokół odbioru prac od wykonawcy.pdf623.82 KB

  WAŻNE: dokument protokołu może różnić się od wskazanego wzoru należy jednak na swoim wzorze dopisać Oświadczania Wykonawcy oraz Oświadczenia Wnioskodawcy / Beneficjenta

 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej. Nie ma tutaj ściśle określonego wzoru dokumentu i można dołączyć: wniosek wg wzoru danego operatora, wniosek do Operatora o przyłączenie mikroinstalacji do sieci jeżeli zawiera dane o magazynie energii lub oświadczenie według wzoru dołączonego poniżej, pod warunkiem, że z pozostałych dokumentów jasno wynika jakie są moce poszczególnych urządzeń.

  Jeżeli na zaświadczeniu OSD będzie informacja o przyłączeniu także magazynu energii ze wskazaniem mocy, dodatkowy dokument nie jest wymagany.
  Wzór dokumentu:
  pdfWzór oświadczenia wnioskodawcy/pełnomocnika o zgłoszeniu ME.pdf409.84 KB

 

WAŻNE: Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury zeskanuj do jednego pliku lub skompresuj do jednego pliku (np. zip).

 

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularza wniosku zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.

Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Instrukcje GWD

 

Złóż wniosek online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD

 pdfPrzejdź do Instrukcji złożenia wniosku3.46 MB

Przejdź do GWD aby złożyć wniosek

 

Gotowe!

 

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

Jeżeli wniosek będzie wymagać korekty na adresy e-mail wpisane we wniosku wysłany zostanie Komunikat Systemowy z adresu  w którym wskazane zostanie co należy poprawić lub uzupełnić. Wówczas wniosek będzie odblokowany w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie należy dokonać zmian wskazanych w Komunikacie Systemowym. Po zaktualizowaniu wniosku należy go podpisać i przesłać do NFOŚiGW.

 

Pamiętaj!

 • Za poprawność danych wpisanych we wniosku odpowiada Wnioskodawca. Konsekwencje błędnego wypełnienie wniosku obciążają Wnioskodawcę.
 • Wszystkie informacje wysyłane są drogą elektroniczną. Sprawdź poprawność wpisanego adresu mailowego.