Wyniki naboru - Mój Prąd

Wyniki naboru

Możesz sprawdzić wyniki naboru.

Wybierz poniżej numer wstępnej listy projektów do dofinansowania a następnie wyszukaj swój wniosek w tabeli (listy rankingowe dla II naboru wniosków są oznaczone: nr listy/MP2)

Uwaga !

Umieszczenie wniosku na częściowej liście projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.

Minister właściwy ds. klimatu zatwierdza listy, o których mowa w ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz beneficjentów, których projekty zostały zatwierdzone:

https://www.gov.pl/web/klimat/moj-prad2

Lista projektów do dofinansowania
Imię Nazwisko Wojewódzwo Moc instalacji [kW] Dotacja [zł] Punktacja